A Pfeiffer család dokumentumai

Összeállította: Asztalos György (köszönet Földi Győzőnek, Hári Editnek, Ittzés Andrásnak és Torkos Attilának a tőlük kapott képekért)
Frissítve: 2016.05.11, 2018.08.28. 2020.05.16.

   

Répcelakon Szalay Judit (1836-1888) - ifj. Pfeiffer Sámuel (1828-1876) - id. Pfeiffer Sámuel (1794-1882) és Klauzer Erzsébet (1801-1875) sírjánál:
1917. (kb) Pfeiffer János, Ferenc és Lajos
1917. (kb) Pfeiffer János, Lajos és Ferenc
1937. Pálvölgyi István, (és talán) Emmi (F.Gy-től)
1976. Némethy Katalin, Asztalos Judit és Péter (b)
1976. Asztalos (Pfeiffer) Sándor, Pfeiffer Márta, Tóth Margit és Szőllőssy Judit
1980.09.11.
2011.04.30.

Répcelak 1964.08. ÉdesApánk szülőháza
Répcelak 2011. Pfeiffer Sámuel és Klauzer Erzsébet monogramja az evangélikus templomban (H.E-től)

A békési sírbolt (1966) (a)
A békési sírbolt (1978) (a)
Békés, sír-avatás felújítás után 2014.

Pfeiffer Istvánné Asztalos Hedvigék háza Csabán - Haan utcza 10 szám
A békéscsabai ház bontás előtt bal oldalról (foto: Asztalos István, 1984) (a)
A békéscsabai ház bontás előtt jobb oldalról (foto: Asztalos István, 1984) (a)

Pfeiffer Mária és Hedvig urnája Farkasréten

Id. Pfeiffer Sámuel és neje, Klauser Erzsébet (körülbelül 1855). A gyermekek: (valószínűleg) Jozefa, Károly és Emília (a)

Pfeiffer Sámuel és Szalay Judit - 1871. (I.A-tól)
ifjabb Pfeiffer Sámuel (körülbelül 1875) (a)
ifjabb Pfeiffer Sámuelné Szalay Judit ("Kedves Pista fijamé 1885") (a)
Dr. Torkos Elek és Pfeifer Karolina (T.A-tól)
Pfeiffer Jozefin és dukai Takách Sámuel (talán) kb. 1910.jpg

Pfeiffer testvérek (Julianna, Zsuzsanna és Etelka) - 1902. (I.A-tól)
Özvegy Ittzés Zsigmondné Pfeiffer Zsuzsanna, Pfeiffer István, özvegy Kring Miklósné Pfeiffer Etelka, Pfeiffer János (foto: ifjabb Pfeiffer-Pálvölgyi János, 1932.06.05) (a)
Pfeiffer János (1862-1939), özv. Dr. Ittzés Zsigmondné Pfeiffer Zsuzsanna (1853-1937) és özv. Kring Miklósné Pfeiffer Etelka (1856-1936) - Kaposvár 1935. (F.Gy-től)

Pfeiffer István id. (körülbelül 1879) (a)
Pfeiffer István id. (körülbelül 1885) (a)
Pfeiffer István id. és neje Asztalos Hedvig (körülbelül 1888) (a)
Pfeiffer Istvánné és Pfeiffer Sándor, Pfeiffer Miklós, Pfeiffer Mária (1897. május) (a)
Marciháza: ifj. Pfeiffer István, Pfeiffer Istvánné, Pfeiffer Mária, Pfeiffer Miklós, id. Pfeiffer István, Pfeiffer Sándor, özv. Asztalosné Wargha Eszter és Wargha Mária (1900.07.22) (a)
Pfeiffer Mária és Sándor Békés 1904.09.18.
Az öt Pfeiffer testvér: Mária, Sándor, Miklós, István és Hedvig (1909.04.16. Csabán) (a)
A békésföldvári tanyán: Sass Gábor, Pfeiffer Hedi, Wargha Mária, Pfeiffer Mária, Pfeiffer Sándor, özv. Asztalos Istvánné, Pfeiffer Istvánné és ifj. Pfeiffer István (1910.08.11) (a)
Pfeiffer Miklós érettségi vizsgájakor 1912.06.06.
A csabai alsó folyosón: id. Pfeiffer István, a felesége, Tóth Miklós és felesége Scholtz Ella, Pfeiffer Mária, ifj. Pfeiffer István és Pfeiffer Sándor (1914. húsvét) (a)
A csabai verandán: Pfeiffer István, Hedi, Pfeiffer Mária és "Wilhelm", azaz II.Vilmos császár (foto: Sass Lóránt tüzérhadnagy, 1917) (a)
Pfeiffer Miklós 1917.09.24.
ifj. Pfeiffer István, Pfeiffer Sándor és Pfeiffer Miklós (Budapest, 1918.03.20) (a)
Pfeiffer Istvan családja 1918.
Pfeiffer István id. (1859-1934) (c)
Pfeiffer Hedvig 1918.
Pfeiffer Miklós 1929.01.
Pfeiffer Miklósné Pálmai Erzsébet és Pfeiffer Erzsike 1929.
A 3 Pfeiffer unoka (körülbelül 1933, Márti, Péter, Erzsike) (a)
A 3 Pfeiffer unoka (körülbelül 1933, Erzsike, Péter, Márti)
Pfeiffer Erzsike és Márta, Börcs, 1933.08.27.
Pfeiffer Márta, Pfeiffer Miklósné Pálmai Erzsébet és Pfeiffer Erzsike 1934.12.
Pfeiffer Márta, Pfeiffer Miklósné Pálmai Erzsébet és Pfeiffer Erzsike 1940.12.
Békéssámson, 1941 Pünkösd
Pfeiffer Erzsike, Győr, 1941.06.
Pfeiffer Márta, Győr, 1941.06.
Pfeiffer Márta és Erzsike
Pfeiffer Márta

Ittzésék (5 gyermek id. és ifj. Ittzés Zsigmondnéval) - Somogyszil 1911. körül (I.A-tól)
Ittzés Zsigmond (1876-1947) és felesége - 1912. (I.A-tól)
Özv. Ittzés Zsigmondné Pfeiffer Zsuzsanna (1853-1937) - 1920-as évek (I.A-tól)
Ittzés testvérek (balról Mihály, István, Irma, Sarolta, Zsigmond és Jenő) - 1922. (I.A-tól)
Dr. Ittzés Zsigmond (1876-1947) családja 1934.04.02. (F.Gy-től)
Dr. Ittzés Zsigmondné Kring Irma (1879-1974) családja Balatonboglár 1958.09.08. (F.Gy-től)

Kring Miklós somogydöröcskei lelkész - 1910. körül (I.A-tól)

Sass János – Kb. 1886.
Sass János és neje Pfeiffer Juliska, valamint Sass Gábor, Sass Lóránt és Sass László (készült a 15. házassági évfordulón, 1902.11.28) (a)
Sass János 3 fiával, 3 menyével és 7 unokájával - Keszthely, 1930.08.19.
Pfeiffer Jánosné (Lulus), Pfeiffer (Pálvölgyi) Lali, Sass Jánosné Pfeiffer Juliska, Scholtz Oszkárné Ittzés Vilma?, Sass János, Pfeiffer Istvánné Asztalos Hedvig és Pfeiffer István - Kb. 1909.
Sass János és unokája Sass Jenő – Gábor fia - Keszthely, Csók István u. 1. 1931. (F.Gy-től)
Sass János – Budapest 1932.11.11.

Pfeiffer János (1862-1939) nyíresi főintéző és családja – Mezőcsokonya, Somogy m. (Készült: Langsfeld fényképe után) Kaposvár 1909/10. (F.Gy-től)
Pfeiffer János és Koharits Ludovika gyermekeikkel Nyíres-puszta kb. 1915.
Pfeiffer Lajos, János, Ferenc és talán Pfeiffer Jozefin Répcelak kb. 1917.
Pfeiffer István és Ilona kb. 1917.
Pfeiffer Ferenc (talán) és Koharits Ludovika
Pfeiffer János (1862-1939) és családja – Nyíres 1918.10.06. (F.Gy-től)
Pfeiffer János (1862-1939) és családja (a Koharits szülőkkel?) – Kaposfő 1926. Karácsony (F.Gy-től) Állnak balról: Pfeiffer Ferenc, István, Ilona, Lajos, János, ülnek: Pfeiffer János, Koharits Ludovika, Pálvölgyi Jenke, Koharits L. édesanyja?, Koharits L. édesapja?, Jalsoviczky Ilona
Pfeiffer Ferenc és Lajos, Bobi kutya - Kaposfő 1926. (F.Gy-től)
Pfeiffer János (1862-1939) és családja – Kaposvár, Kolozsvár u. 13. 1934. (F.Gy-től)
Pálvölgyi István, Ferenc és Lajos – Paks 1957. (F.Gy-től)

Pfeiffer Sámuel id. 1882. gyászjelentés
Pfeiffer Sámuelné ifj. Szalai Judit 1888. gyászjelentés
Pfeiffer Károly 1908. gyászjelentés
Sass Jánosné Pfeiffer Julianna 1909. gyászjelentés
Sebestyén Kováts Lajosné Tompos Zsuzsánna 1910. gyászjelentés
Kring Miklós 1926. gyászjelentés
Pfeiffer Miklós 1931. gyászjelentés
Pfeiffer István id. 1934. gyászjelentés
Kring Miklósné Pfeiffer Etelka 1936. gyászjelentés
Pfeiffer Istvánné id. Asztalos Hedvig 1936. gyászjelentés
Ittzés Zsigmondné Pfeiffer Zsuzsanna 1937. gyászjelentés
Sass János 1937. gyászjelentés
Pfeiffer János 1939. gyászjelentés
Pálmai Ernő 1940. gyászjelentés
Bíró Pálné Pálmai Izabella 1944. gyászjelentés
Scholtz Oszkár 1945. gyászjelentés
Ittzés Zsigmond 1947. gyászjelentés
Bánhegyi Ottó 1948. gyászjelentés
Komjáthy Jenőné Ittzés Etelka 1948. gyászjelentés
Pfeiffer István ifj. 1948. gyászjelentés
Komjáthy Jenő 1949. gyászjelentés
Bánhegyi Ottóné Pfeiffer Jolán 1955. gyászjelentés
Scholtz Oszkárné Ittzés Vilma 1968. gyászjelentés
Ittzés István 1971. gyászjelentés
Pfeiffer Jánosné Koharits Ludovica 1971. gyászjelentés
Pfeiffer Mária 1971. gyászjelentés
Pálvölgyi Ferenc 1973. gyászjelentés
Pálvölgyi János 1973. gyászjelentés
Ittzés Zsigmondné Kring Irma 1974. gyászjelentés
Pfeiffer Miklósné Pálmai Erzsébet 1976. gyászjelentés
Pfeiffer Hedvig 1978. gyászjelentés
Ittzés Zsigmond 1983. gyászjelentés

Pfeifer Gottlieb és Böhm Mária leszármazottai (családfa)
A Pfeiffer (Ittzés, Komjáthy (Kring), Pálvölgyi, Sass) család (családfa)
Ittzés-nemzetség 1.
Ittzés-nemzetség 2.

   

Másik lap, ahol ugyanezek a képek előfordulnak:

(a) Dr. Asztalos Péter (1923-1997): A békési és csabai Asztalos-Pfeiffer család emlékei
(b) Asztalos György (1952- ): Családtörténeti adattár/1
(c) Asztalos György (1952- ): Családtörténeti adattár/2