Asztalos Péter (1923-1997): Peti lapja A mesevilág

Édesapám 9 éves korában készített, 12 lapszámból álló újságjának fennmaradt 9 számát legépeltem (a 12 számból az utolsó 3 összevontan jelent meg).

A családi levelezésben így jelentkezett a lap készítésének és az előfizetők száma növekedésének (akár 4-en is lehettek) problémája:

1932.02.14. Címzettek: Pfeiffer István és felesége, Asztalos Hedvig - RCSL_10467.JPG
Pfeiffer (Asztalos) Péter: Kedves Nagymamáék! Az előfizetést köszönettel megkaptam. Arra kérem, hogy azt a számot küldjék vissza, mert egy másik előfizetőnek (Soltz Kornél - sic!) (SchK) nem küldhetem adig (sic!) el. Aztán majd vissza küldjük, három hónapig fog járni a "Peti lapja".
Pfeiffer Sándor: A szerkesztő úr (PP) nagyon megörült az újabb előfizetésnek, már alig győzi a példányokat körmölni, mert Keresztapa (SchK) is előfizetett. Már egy írógép beszerzésén gondolkozik.

A továbbiakban következzen maga az újság! A képekre kattintva azok nagyobb felbontásban is megtekinthetők. Vannak benne rajzok, képrejtvények is, amelyek a gépelt szövegbe nem kerültek bele.

Budapest, 2021. november

Asztalos György


PL_3_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

SZERKESZTI: Pfeiffer Péter

Peti lapja A mesevilág

1932. II. hó 14-én
SZERKESZTŐSÉG
I. RÁTH GYÖRGY U. 18.
AUT: 547-38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. SZÁM. Előfizetési ár 1 évre 4 pengő.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(3) 1 Mackó úr utazásai

2 MACKÓ ÚR A BALATONON

"Isten áldja meg a szomszéd urat" - mondotta Mackó úr.
"Csókoljuk a mancsát, atyus!" - kiáltották a bocsok.
Nagy "Éljenek" közt haladt ki a kocsi az
urasági udvarból. Aztán elnyelte a por a kocsit.

- O -

"Ha, a ha hapci, hapci, haaaapci" - valaki nagyot tüsszentett.
"Dorka, ne csiklandozd a orromat, mert rúgok." - kiáltja a prüsszögő.
Aki Zebike volt. És rúgott, és a rúgás után tompa puffanás hallatszott.
Zebike a földre esett. Most Mackó úr is fölébred, Dorka is.

(folytatjuk)

PL_3_2.jpg

(3) Emil és a detektívek

A fiú összehívta a többi csibészt, és tanácsot tartottak.
Végre azt határozták, hogy mindenütt a nyomában lesznek.
Véletlenül összetalálkoztak a tolvajjal.
A tolvaj abba a szállodába szállt, ahol a csibészek inasok voltak.
Így könnyen a nyomában lehettek.
Ez a banda sokszor csintalanságot is művelt.
Bőven volt Emilnek is része benne.
Egyszer egy szoborra bajuszt ragasztottak,
ócska sapkát nyomtak a fejibe,
és jegyzőkönyvecskét a kezibe.
A rendőr magára ismert, de mire odaért, már ott se voltak.
A közeli bokrokban elrejtőztek.
És még sok csintalanságot műveltek.
És mindig elbújtak. Közben egyre szemmel tartották a tolvajt is.
Így teltek, múltak a napok egymás után.

(folytatjuk)

PL_3_3.jpg

Dorottya napról.
Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja

Csali mesék

ÍRTA: Péter bácsi

Egy vadász ment az erdőbe, le akart lőni egy (nyulat), ami előtte szaladt.
A kutyája hajszolta. Lő a vadász, s elterül a kutya és a nyúl ...

- O -

A medve és a róka találkozott. A medve azt mondja: "adjál halat, komám!"
- "Halássz magadnak úgy, hogy a farkadat dugd a jégbe, s addig ne vedd ki, míg nem nehéz." - mondja a róka.
Megy a medve, s úgy tett, ahogy a róka mondotta.
Addig ült ott, míg a farka oda nem fagyott.
Akkor elég nehéznek érezte a farkát, hát rántott egyet a farkán, és a farka vége a jégben maradt.
Azóta minden medvének kurta a farka.

ÍRTA: TÓTH NAGYAPÓ

Egyszer volt egy ember, ez az ember egy nagy követ fölgurított egy hegyes hegyre,
amint fölért a hegy tetejére, már a másik oldalán legurult, és így föl, le, föl le megy a kő.
És még most is gurítja, ha meg nem ált (sic!).

PL_3_4.jpg

A Szerkesztő postája

Ruszwurm Lajcsi: A fényképet köszönöm.

RÁKÓCZI FERENCZ. Ha legalább 6-szor egymás után helyesen megfejted a rejtvényeket, jutalmat nyer(sz).

VECSÉS KARCSI: máskor is ilyen szépen írjál, mint most.

A többi levélre a következő számban válaszolok.

Rejtvények

 ÖM
----
KÖSZ
NAGY
----
 O
-ONZ
-NDRE
-IPKA
-MRE
-AMÁS
-VA
-OROKSÁR
AL-BERT
MA-RISKA

TEK

MEGFEJTÉSI HATÁRIDŐ 1 HÉT.


PL_4_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

SZERKESZTI: Pfeiffer Péter

Peti lapja A mesevilág

1932. III. 14-én
SZERKESZTŐSÉG
I. RÁTH GYÖRGY U. 18.
II. em. 12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. SZÁM. Előfizetési ár 1 évre 4 pengő.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 Mackó úr utazásai

(4) 8 MACKÓ ÚR A BALATONON

Nagyot nevettek Zebikén. Aki bőgött.
"Na Balatonföldváron leszállunk" - mondotta Mackó úr.
"Balatonföldvár" - kiáltotta a kalauz.
Mackó úrék leszálltak. Egyenesen a szállodába mentek.
Onnan a Balatonhoz mentek. Mackó úr belement a vízbe.
A bocsok is utánamentek. Megfürödtek. Fürdés közben verekedtek is.
"Mindjárt hazazavarlak titeket" - kiáltott rájuk a Téns úr.

- O -

"Talpra bocsok. Reggel van már" - költögette a bocsokat Mackó úr.
"Talpra, lekésünk a Szemesi hajóról."
Legelébb aki talpon volt, az Dorka. Zebulon dörmögött.
"Hogyne, még befordulok a vízbe. Dehogy is kelek föl.

(folytatjuk)

PL_4_2.jpg

(3) EMIL ÉS A DETEKTÍVEK

Egyszer a tolvaj sétálni ment. A Detektívek és Emil mindenütt a nyomában voltak.
Ha vissza fordult, ők is visszafordultak, futott, ők is futottak.
Végre is előttük egy bankba ment be, nyomában Emil. "Legyen szíves nekem
egy Száz márkás pénzt váltani" - beszélt a bankoshoz a tolvaj. Ez az én Száz márkám - kiáltja
Emil. "Csönd" - vágta pofon a tolvaj Emilt. "Esküszöm, hogy ez az enyém" - kiáltja
Emil. "Az nem elég. Mivel bizonyítod be, hogy a tied?" - kérdi a bankos.

(vége következik)

PL_4_3.jpg

Róka Miháj (sic!) azaz MISKA
A vásáron

Róka Miska, mint régen ismert ravasz, egy nap a vásárra ment.
Akart venni, azaz lopni 80 libát és 10 tyúkot és 1 kacsát.
Egyenesen a szárnyas bódék háta mögé ment.
Ott aztán szép óvatosan beoson, és 80 libát kihoz, aztán 10 tyúkot és egy kacsát.
S ráadásul 1 kakast. Csak hogy most hogy vigyem haza? - töprengett.
Végre is spárgát kötött a nyakukra. Elment, vett egy bőröndöt,
abba beletette a szárnyasokat. Csakhogy rosszul járt, a spárgát elvágták s
eszük vesztve kezdtek kiabálni. A rendőr rögtön oda ment, elvette a szárnyasokat,
s MISKÁT, a "DRÁGA MISIT" állatkertbe csukták. Itt a vége, fuss el véle.

(vége)

PL_4_4.jpg

Szerkesztői posta

Richelfelejd György: Szépen írtál.

Pfeiffer Hedvig: Az előfizetés a 6-dik szám után lejár.

ifj. Rábai György: Nagyon csúnyán írtál. Igen-ám.

A többi levélre a 5. sz. válaszolok.

Rejtvények

RRR

CIÓ
---
OPE

MEGFEJTÉSI HATÁRIDŐ 1 HÉT.


PL_5_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

SZERKESZTI: Pfeiffer Péter

Peti lapja A mesevilág

1932. V. hó 7-én
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Bpest, I. RÁTH GYÖRGY U. 18.
II. em. 12.
AUT: 547-38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. SZÁM. Előfizetési ár egy évre: 4 pengő.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TAVASZ MÁJUSBAN

2 ÖRS CSERKÉSZ

PL_5_2.jpg

Emil és a detektívek

"Azzal - felelt Emil - hogy 4 juknak (sic!) kell rajta lenni,
mert én a kabátzsebembe gombostűvel odatűztem."
A bankos megnézte a 100 márkást. S tényleg 4 juk (sic!) volt rajta.
Ekkor a tolvaj kirohant a bankból, de ott meg a csibészek fogták meg.
Ekkor két rendőr bevitte a tolvajt a Berlini rendőrségre.
Ott megállapították, hogy a zsebtolvaj egy régen körözött bankrabló.
És ki volt hirdetve, hogy aki megtalálja, annak 1000 márka jutalmat adnak.

(folytatjuk)

PL_5_3.jpg

16 Mackó úr utazásai

2. Mackó úr a Balatonon.

Hát akkor itt hagyunk - mondotta
Mackó úr - legalább nem kell annyit fizetni,
nem leszel ojan (sic!) csirkefogó, ügyetlen.
...... kikérem magamnak, hogy én ügyetlen vagyok.
Inkább felkelek - kiáltotta Zebulon.
S úgy ugrott ki az ágyból, mint a pinty.

- O -

Jajajajajajajajaj de fáj a ...
Jajajajaj de fáj a ... jajjaj de fáj a
gyomrom. Jajajajajajajajajajajajajj.

(folytatjuk)

PL_5_4.jpg

Szerkesztői posták

Rikchell Edvard: Nagyon szépen írtál.

Ruszwurm Lajos: Az írásod nem csúnya. Dehogy is.

D. r. Soltz (sic!) Kornél: Vasárnap kint tetszik lenni Gödön?

A többi levélre a 6-ik sz. válaszolok.

Rejtvények

Hogy lehet 6 gyufaszálból 10. csinálni?

Ezekből a vonalakból egy betű állítható össze.

Mi ez?


PL_6_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

VI. szám

Peti lapja A mesevilág

1932. VI.
Szerk. és kiadóhivatal
Bp. I. Ráth György u. 18.
Lak. Aut: 54-7-38
Nyáron: Alsógöd XIII. 2. Soltz (sic!) villa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztő: Pfeiffer Péter
Fő munkatárs: Pfeiffer Sándorné
Al munkatárs: Pfeiffer Sándor
Előfizetési árak:
1/4 évre: 1 Pengő
1/2 évre: 2 Pengő
1    évre: 4 Pengő

Megjelenik
havonta6) Emil és a detektívek

S mivel Emil találta meg, őneki adták az 1000 márkát.
"Tausent marka" (sic!) - nyújtotta egy rendőrtisztviselő Emilnek az 1000 márkát.
Tausent marka?! - kiáltott Panni - Tausent?!
"Ja, ja" - mondta a rendőr. "Köszönjük" - mondták
Emil nagyanyja, Panni, öt főbb detektív és Emil.

Emil azután vett az anyjának egy hajszárítót.

(Folytatjuk)

PL_6_2.jpg

6) Mackó úr utazásai

2. Mackó úr a Balatonon.

"Nekünk is - felelték a jajgatásra Mackó úr és Dorka
- de mi nem jajgatunk, Zebikém".

Tudniillik Mackóék a hajón ültek, és a vihar
felfordította a gyomrukat. Ezért jajgatott Zebike.
Ezért. Mikor elállt a vihar, Zebi se jajgatott.

Füredre érve megfürödtek. Azután felültek a
Budapest(i) felé menő vonatra.

2. Mackó úr Budapesten.

- "Szép város ez a Budapest" - mondta Mackó úr.
- "Szép, nagyon szép" - kiál(l)tott Dorka.
- "Sokkal szebb, mint a balatoni-hajó - morogta
Zebi, mert ez a Budapest nem ráz."

(Folytatjuk)

PL_6_3.jpg

Veréb

Van nekem egy szürke-tollú kis barátom, aki itt
lakik a házunk ereszének sarkában levő odúban.
Mikor az ágyamban fekszem, éppen odalátok az
odújára. Felkeléskor már régen figyelem, hogy ez a kis
veréb mindennap reggel pontosan 7 órakor kidugja
a borzas fejét az odúból, kirázza tollából az
álmot, és sietve útra-kel, kiröpül a meleg odúból,
azután visszarepül hozván fiainak eledelt. Aztán
véglegesen elröpül, mint akinek sürgős a dolga. Ma
azután rájöttem, hogy hova siet, és mi a
foglalkozása.

Amint a Vérmező mellett fel akarok szállni a
villamosra, nagy csiripelés üti meg a fülemet.
Felnézek a fára, hát ott ül az én kis
verebem az egyik ágon, és harsányan csiripel,
előtte pedig fel vannak az ágra akasztva a
friss reggeli lapok: "az Erzsébet téri hírlap", a
"Madárság" és a "Verébszava". Ide sietett hát az
én szorgalmas rikkancsom minden reggel. Úgylátszik
ő is megismert engem, mert rögtön
ráejtett egy tisztelet példányt az új felöltőm

PL_6_4.jpg


vállára, Anyika még most sem tudta kitisztítani.

Pfeiffer Sándor al-munkatárs
PL_6_5.jpg

Miért piros a rózsa?

A világ kezdetén minden virág kapott színt,
csak éppen a piros rózsa nem kapott se nevet, se
színt. Csak éppen fehér volt. Ekkor fogta magát, és elment
a testvéréhez, a rózsaszín rózsához, kért tőle festéket.
Kapott is. Akkor ellátogatott hozzá a virág
tündér, és kérdezte, mit kíván? Azt mondta,
"hogy fesse be őt pirosra, itt van egy kis
festék." A tündér suhintott egyet
a pálcájával, s íme a virág olyan
piros lett, mint a vér. "A te
neved pedig piros-rózsa les(s)z" - mondta
a Tündér.

Ezért piros a piros-rózsa.

Vége.                                     (Pfeiffer Péter)

PL_6_6.jpg

Szerkesztői posta

Kedves előfizetők!!!

A mai számban azért van 6
lap, és nem 4 lap, mert
Pfeiffer Sándor al-munkatárs
"Veréb" című olvasmányát külön lapra
tettük
. A szerkesztő.

Rejtvények

Betűrejt.

tetés
---
Bü

Képrejt.

Megfejtési határidő 1 hét.


PL_7_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

VII. szám

Peti lapja A mesevilág

1932. VII. hó
Szerk. és kiadóhivatal:
Alsógöd XIII. 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztő: Pfeiffer Péter
Fő munkatársak: Pfeiffer Sándorné és Pfeiffer Hedvig
Al-munkatárs: Pfeiffer Sándor
Előfizetési árak:
1/4 évre: 1 Pengő
1/2 évre: 2 Pengő
1    évre: 4 Pengő

Megjelenik
havonként7) Emil és a detektívek

Azután Emiléket repülőn vitték haza. Összesen
8-an voltak: Emil, Panni, Emil nagyanyja
és az öt főbb detektív.

- O -

Neustadtban nagy tömeg várt a repülőtéren.

Egyszerre csak megjelenik a repülőtér
felett keringve Emilék repülőgépe.

PL_7_2.jpg

Kiszálláskor Anyja karjaiba zárta. Hát még
hogy örült, mikor Emil átadta neki a
hajszárítót. Ölelte, csókolta.

Egyszer Emil és a legfőbb detektív azon
verekedtek, hogy ki szereti jobban Pannit?

Ekkor egy fa mögül előront Panni, és azt
mondja: Mind az én embereim vagytok,
mint hű csibészék. Aztán összegyűlt a nép és
kiáltotta: Éljen Emil és a detektívek!!!

Így végződik "Emil és a detektívek".

Emil nyert 1000 márkát.

(Vége.)

Mackó úr utazásai

3. Mackó úr Budapesten.

"Haha, visszaemlékeztek ugye, hogy megtáncoltatott
a balatoni hajó, hihihi".
- "Na, igen, talán jó volt?" - dörmögte Zebi.
- "Ejnye - kiáltotta Mackó úr - egyikünknek

PL_7_3.jpg

se volt jó".

"De pedig úgy látom a bácsiéknak jó volt" -
kuncogott Zebi.

Püff, püff, püff. Mackó úr 3 olyan pofont
kent le Zebinek, hogy az elbődült: Brumm,
brú, brühühű. "Csönd" - hördült rá Mackó
úr. Mert mindjárt kapsz még egyet.

Egyszerre Dorka felkiáltott: "Nézze, bácsi
mi van ott: ringlispil" - majd kérően
hozzátette: "Bácsi, üljünk fel rá. Ugye
felülünk?" "Ejnye, de tudsz hízelegni - kiáltott
Mackó úr - eszem a zúzádat. Persze, hogy
felülünk, persze."

- O -

"Jaj de jóóóóó. De jóóóóó." - mondta
Dorka. "Bizony jó ez a ringlisp ........ !

(folytatjuk)

PL_7_4.jpg

Szerkesztői posta

Rókus Sándor: A beküldött fényképet
köszönjük. A szúnyogcsípés ellen a legjobb:
kitűrni 2-3 napig, aztán már nem érezni.

Rákóczi Ferencz: Ha megfejti a rejtvényeket,
be is küldheti. Rejtvényeket lehet beküldeni.

Kedves előfizetők!

Aki beküldi a rejtvényeket, és helyes, egy
rajzot kap. De csak az, aki legalább 1 számban
minden rejtvényt helyesen megfejt.

A szerkesztő.

Rejtvények

Megfejtési határ idő 1 hét.


PL_8_1.jpg
I. ÉVFOLYAM

Peti lapja A mesevilág

1932. VIII. hó
SZERK. ÉS KIADÓHIVATAL
Alsógöd XIII. u. 2.
Scholtz villa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztő: Pfeiffer Péter
Fő munkatárs: Pfeiffer Sándorné és Pfeiffer Hedvig
Al-munkatárs: Pfeiffer Sándor
Előfizetési árak:
1/4 évre: 1 Pengő
1/2 évre: 2 Pengő
1    évre: 4 Pengő
1 szám ára 34 fillér

Megjelenik
havonként
szom. Vas.O) Olaszország, Görögország, Spanyolország

Írta Pfeiffer P.

Olaszország Bari nevű városában éppen
arról folyt a tanácskozás, hogy Görögország
hány éve áll fenn?

A keresztény-pogány párt mondta: Amióta római
császárok vannak. Az keresztény párt: mióta
a pápák vannak. Az ősi pogány párt: A világ
kezdete óta.

PL_8_2.jpg

"Egyik se igaz" - ront elő a Görögországi
nagykövet. - Amióta ismét fenn áll a Görög
kormány. Egységes párt: mióta nincs Török
uralom. Mindenütt: Igaz, Éljen. Spanyol
párt: "háborút akarunk az olasz ősi pogány,
Keresztény-pogány párt ellen."

(Folytatjuk)

Sakk

Sakk, sakk, sakk
Csak is mindig sakk
Mindig, mindig vereség
Soha, sohse nyereség

A Hansinak nyereség
Nekem meg csak vereség
Igen, Igen, vereség, nyereség

Pfeiffer P.

Én
Matt
Sakk
Hansi

PL_8_3.jpg

Mackó úr utazásai

3. Mackó úr Budapesten.

Az történt ugyanis, hogy ahogy a ringlispil
forgott, lekapta Mackó úr kalapját a szele,
de oly gyorsan forgott a ringlispil, hogy
utolérte a kalapot, és a kalap orron vágta
Mackó urat. Ezért hallgatott el. "Juj
de orron vágott, jujj." "Hihihi, huhaha,
bruhaha, haha. A bácsit jól orron vágta
a, hihi, a kalapja, hihi, huhaha,
ha. Bruhaha." - nevetett Zebi. "Hallgass" -
rivallt rá Mackó úr, s olyan pofont kent
le neki, hogy --- na.

folytatjuk.                                     Pfeiffer P.

Igen.

PL_8_4.jpg

Szerkesztői posta

RUCSKÓ PÁL: köszönjük.

Hírek hírek

Megborjazott debreceni csizmadia tehene
1 szép bika bornyút.

Megbolondult házaspár

Ezt a hírt kaptuk
a "Peti lapja" bécsi szerkesztőségétől -
15-én reggel 1 férfi és egy
asszony támolygott a Duna-parton,
rögtön elemgyógyintézetbe vitték őket.
Ott megállapították, hogy
NEM ÉPELMÉJŰEK.

Rejtvények

PÓTLÓREJTVÉNY

-PRÓD
-AJOS
-ÁL
-LMOS
-ÁKOSCSABA

KÉPREJT.


PL_A_1.jpg
I.évf.X.XI.XII.sz.

Peti lapja A mesevilág

X.XI.XII. hó.
Szerk. és kiadóhiv.
Bp. Ráth György u. 18 II.12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerkesztő

Pfeiffer Péter
Előfizetési árak:
1/4 évre: 1 P
1/2 évre: 2 P
1    évre: 4 P
Egyes szám ára 20 f.

Megjelenik
havonként.O) Olaszország, Görögország, Spanyolország

"Nem bánjuk" volt a felelet mindenütt. "Csak azt kötjük ki, hogy
csak ötezer ember lehet a két fél csapatában egyaránt.
"Azt nem bánjuk" felelték a Spanyolok. Így hát három-három
párt értett egyet. A spanyol, olasz keresztény és
görög párt volt együtt. Az ősi olasz pogány és az olasz
keresztény-pogány és török párt megint együtt volt.

Megkezdődött a 15 évig tartó háború a két fél között.
A szerencse inkább a törököknek kedvezett. Sőt még a spanyol
király is elesett. Így hát a spanyolok feladták a
harcot, s a törökök beszüntették a spanyol pártot. De
végre is az újabb háborúban a spanyolok győztek, s így
vége lett az ősi olasz-pogány pártnak és az olasz keresz-

- O -

Előfizetési ár egy hóra 35 Fillér.

PL_A_2.jpg

tény-pogány párt be lett szüntetve három évre. S így
kihirdették, hogy Görögország a VILÁG KEZDETE ÓTA ÁLL FENN.

VÉGE .......

Mackó úr utazásai

3. Mackó úr Budapesten.

Aztán hazamentek a szállóba. Másnap reggel korán kellett
felkelni, mert már 6-kor indult a vonat a Retyezát mellett
levő Petrozsény községbe. Mert meg akarták látogatni id. Mackó
Muki urat. Már ebéd után voltak Retyezáton, mikor
észrevették, hogy Zebi eltűnt. De egyszerre rémes ordítás
hallatszik a vadméhek felől: "segítség, segítség, agyonszúrnak!"
És hirtelen belép az ajtón a méhektől üldözött Zebulon.
"Jajajajajajajajaj segítséééég, ajajajajajaj!"
"Ne jajgass te Zebi, mert baj lesz(sz)! És hogy mertél a
méhekhöz menni? Mi?" "Hát kimentem a kertbe, és onnan
tovább a kiserdőbe, és ott egyszerre rám támadtak a méhek.
Brühahaha brühühühü"

PL_A_6.jpg

mondta Zebi. "Nem baj"
mondta id. Mackó úr. "De
baj." "Fogd be a szádat
Zebi" - mondta
ifj. Mackó úr.

(Ezt a pár sort
a nyomdában
kifelejtették. Ezért
elnézést kérünk.
Pfeiffer Péter)

PL_A_3.jpg

& 4. Mackó úr mindenütt ott van.

Otthon Zebi olyan felfordulást csinált, hogy Mackó úr
kitiltotta a kertből. Erre Zebi gondolt egyet, "a kertből
ki vagyok tiltva, de a házból nem", s bent is olyan
felfordulást csinált, hogy innen is kitiltották. Erre az
erdei méhekkel kezdett garázdálkodni. Végre csak azt
engedték meg neki, hogy a kis udvarban legyen. Így jár, aki
mindig rosszban töri a fejét.

VÉGE .......

KEDVES ELŐFIZETŐK! EZZEL A SZÁMMAL VÉGE LETT A
PETI LAPJA A MESEVILÁG ÖSSZES ÉVFOLYAMÁNAK. NÉHA
FOGUNK EGYPÁR SZÁMOT INGYEN KÜLDENI.
MÉLY TISZTELETTEL,
A PETI LAPJA A MESEVILÁG SZERKESZTŐSÉGE.

Rejtvények


PL_A_4.jpgPL_A_5.jpg


-eti
-rnő
-amás
-kör
-erenc
-mre
-ár
-lmos
-ándor
-ezső
-kos
-óbert

A hiányzó betűk egy költő nevét adják +

VÉGE AZ ÚJSÁGNAK